Koroonakonverents „Arukas kohanemine koroonaviirusega“
Stressiga toimetulek eriolukorras ja mõju vaimsele tervisele. Kirsti Akkermann, kliinilise psühholoogia dotsent

Video by: Videal Productions OÜ 27.11.2020 10883 views


Palju enamat kui lihtsalt viirus: pandeemia sotsiaal-majanduslik mõju
 

Kirsti Akkermann annab ülevaade sellest, millised olid inimeste vahetud hinnangud stressiga toimetulekule eriolukorra ajal, mis aitas sellega toime tulla ja milline on selle võimalik mõju vaimsele tervisele. Uuring on üheks alusmaterjaliks rahvastiku vaimse tervise longituudses küsitlusuuringus, mille tulemuste põhjal koostatakse vaimse tervise näitajate seirepakett.

 


Lisainfo veebis: https://koroonakonverents.ut.ee/