Tähetorni ring 2012
Hillar Uudevald "Dimensioonid"

Video by: UTTV 20.11.2012 23514 views Physics and Astrophysics"Tähetorni astronoomialoenguid toetab Euroopa Sotsiaalfond teaduse populariseerimise alameetme TEEME kaudu."
Tartu Kõrgema Kunstikooli õppejõud Hillar Uudevald arutleb, kuidas me kasutame mõõtmeid maailma ning mitmesuguste keeruliste probleemide, näiteks universumi lahtimõtestamiseks. "Kui me igapäevaelus tajume kolme või siis aegruumi puhul nelja mõõdet, siis kuidas tajuda kuute, seitset või enamat mõõdet? Kuidas saada aru stringiteooriast, mis kasutab kõiksuse teooria kirjeldamiseks 11 mõõdet? Loengus püüan ma anda ülevaate dimensioonide kasutamisest ning tajumisest intuitiivselt, matemaatilisest aga ka läbi kunsti prisma" selgitab Uudevald loengu sisu.


Lisainfo veebis: http://www.facebook.com/tahetorn