Tähetorni ring 2017
Peeter Tenjes “Grigori Kusmin - galaktikate dünaamika uuringute alusepanija Eestis” 

Video by: UTTV 18.04.2017 16660 views


"Mitmed akadeemik Grigori Kuzmini tööd galaktikate dünaamika alal on kujunenud tõeliselt klassikalisteks. Seda tõendab asjaolu, et nii mõnigi kord viidatakse tema saadud tulemustele ilma artikli lõppu tavapärast viidet panemata. Näiteks kirjutatakse stiilis, et kasutame oma töös Kusmini ketta mudelit ning täpset viidet ei lisata, eeldades et lugejad teavad niigi, millega täpselt on tegemist," räägib Tenjes.
Ettekandes kirjeldatakse Grigori Kusmini tööde kolme põhilist suunda: (1) tähesüsteemide dünaamika põhialused - liikumisintegraalid, (2) galaktikate mudelid, (3) tähesüsteemide kiiruste jaotuse pikaajaline evolutsioon. Need kolm põhisuunda on omavahel “evolutsiooniliselt” tihedalt seotud, see tähendab et tegelemine neist ühega on tekitanud vajaduse hakata tegelema ka teisega ning sealt edasi kolmandaga. Kõik kokku on nad kujundanud tugeva aluse galaktikate dünaamika edasiseks uurimiseks.
Loenguga tähistame 100 aasta möödumist Girgori Kusmini sünnist.


Lisainfo veebis: http://www.facebook.com/tahetorn