Tähetorni ring 2018
Jaak Kikas "Spektraalne aken maailma "

Video by: Janet Laidla ja UTTV 15.05.2018 10057 views Various


"Valguse abil saame enamuse teabest välisilma kohta. Aga valgus sisaldab tegelikult palju enam informatsiooni, kui suudame silmade abil vastu võtta – see teave on kodeeritud valguse spektrisse. Kui oskame seda informatsiooni registreerida ja lahti mõtestada – vastavate spektraalriistade ja füüsikateooriate abil – avanevad meile nii mõõtmatutes kosmilistes kaugustes kui ka aine sisemuses aatomite maailmas toimuvad varjatud protsessid. Loengus räägimegi sellest, millised need protsessid on ja mis kasu sellest tõusta võib," tutvustab Kikas loengu teemat.

   Tähetorni Facebook


Lisainfo veebis: https://www.tahetorn.ut.ee/