Tähetorni ring 2019
Jaak Kikas ja Üllar Kivila. Cavendishi katse: Clapham 1798 ja Tartu 2019

Video by: Mirt Kruusmaa ja UTTV 01.10.2019 7496 views Various


Henry Cavendishi poolt aastatel 1797-1798 Clapham Common’is (Lõuna-London) korraldatud katse gravitatsioonikonstandi (algselt küll Maa tiheduse) määramiseks oli kahtlemata märgilise tähtsusega sündmus gravitatsiooni uurimisel. See lubas arvuliselt väljendada Newtoni poolt aastal 1687 formuleeritud universaalse gravitatsiooniseaduse. Vaatame ettekandes neid arenguid Newtonist üle Cavendishi ja Einsteini üldrelatiivsusteooria kuni tänaseni, kus nad on päädinud gravitatsioonilainete registreerimise ja musta augu vaatlusega. Räägime ka AHHAA poolt 28. septembril Tartu Ülikooli muuseumis läbi viidud ajaloolise katse rekonstruktsioonist. Kõnelevad Tartu Ülikooli korrastamata süsteemide füüsika professor Jaak Kikas ja Teaduskeskuse AHHAA peaplanetarist-teadustoimetaja Üllar Kivila.

   Tähetorni Facebook

 


Lisainfo veebis: https://www.tahetorn.ut.ee/