Professor Jorma Larimo  inauguratsiooniloeng "Kultuuri mõju otseste välisinvesteeringute otsustamisel"

Klipi teostus: UTTV 09.05.2012 23906 vaatamist Kultuuriteadus ja kunstid Varia


Üks hargmaiste ettevõtete tegevust mõjutavatest võtmeaspektidest on kultuur - eeskätt asukohariigi rahvuslik kultuur. Viimase 50 aasta jooksul on otsesed välisinvesteeringud omandanud tähtsa rolli nii paljude hargmaiste ettevõtete kui ka väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete tegevuses välismaal. Loengus antakse ühelt poolt ülevaade seostest kohaliku kultuuri, iseäranis kultuuris kehtivate distantsinormide, ja välisinvesteeringuid puudutavate strateegiliste otsuste (investeeringu tegemise koht, omandivorm ja asutatava üksuse vorm) vahel ning teiselt poolt kohaliku kultuuri ja välisinvesteeringute tootluse vahel. Loeng võtab kokku varasemate uuringute tulemused ja esitab uut materjali Soome ja teiste Põhjamaade ettevõtete välisinvesteeringutes jälgitavate seoste kohta.


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/et/uudised/kuidas-mojutab-kultuur-valisinvesteeringuid