prof Arne Merilai inauguratsiooniloeng
"Luulekeele olemus"

Klipi teostus: UTTV 06.09.2011 25206 vaatamist avalik loeng Keeleteadus Kultuuriteadus ja kunstid


Loeng pakub näitliku ülevaate poeetilise teksti keelefilosoofilisest struktuurist. Ilukirjandus on kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse tulemus. Tõlgendusele avatud ja mitmetähenduslik, erineb sõnakunstiteos asisest kirjutisest. Sõnadega mängimist seletab hästi pragmapoeetiline kahe konteksti teooria, mille võtab kokku rööpne valem "Üks lausung, kaks sisu". Kunsti määrav mõte ei seisne ainult tema osutavas sisus, vaid lähtub pigem sõnumi vormisidusast väljendusest: ka stilistiline eneseosutus on tähenduslik ja sisuline. Inauguratsiooniloengu teoreetilisele osale järgneb värsiõpetuse "praktikum" akadeemilise inglikoori saatel. Arne Merilai lõpetas 1984. aastal Tartu Riikliku Ülikooli eesti filoloogia erialal, filoloogiakandidaadi kraadi omandas 1990. aastal. Aastatel 1986-1988 töötas ta TRÜ eesti kirjanduse ja rahvaluule kateedri nooremteadurina ning 1988-1992 Eesti TA Keele ja Kirjanduse Instituudi nooremteadurina. Aastatel 1992-2001 oli Arne Merilai Tartu Ülikooli eesti kirjanduse õppetooli dotsent, 2001-2005 TÜ teatriteaduse ja kirjandusteooria õppetooli dotsent, 2006-2010 TÜ kultuuriteaduste ja kunstide instituudi kirjandusteooria dotsent. 2001.-2002. aastal täiendas ta end J. William Fulbrighti stipendiaadina California ülikoolis Berkeleys. Professor Merilai peamised uurimisvaldkonnad on kirjandusteooria, poeetika ja tema enda loodud pragmapoeetika; eesti luule, rahvuslik ja võrdlev kirjandus- ja kultuurilugu ning kirjanduse didaktika. Ta on mitme monograafia autor ning koguteoste toimetaja. Arne Merilai on Eesti Kirjanike Liidu liige; kirjandus- või teatriesseede kõrval on ta avaldanud kaks luuletuskogu, ühe romaani ja näidendi. Üritusest võtavad osa TÜ maalikunsti eriala üliõpilased ning TÜ naiskoor Triin Koch'i juhatusel


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/1049828