prof Vello Heina inauguratsiooniloeng
"Õpetamismeetodite seostest motivatsiooniga".

Klipi teostus: UTTV 15.04.2014 25026 vaatamist Sporditeadus Haridusteadus


Õpetamine saab olla tulemuslik kui õpilastel on soov ja tahe õppida ehk nad on selleks motiveeritud, leiab Tartu ülikooli kehalise kasvatuse professor Vello Hein: "Uuringud on näidanud, et õpetaja käitumine ja kasutatavad õpetamismeetodid on seotud õpilaste motivatsiooniga õppida. Lisaks sõltub õpilaste motivatsioon õppida ka õpetaja motiveeritusest õpetada." Õpetamismeetodeid võib eristada lähtudes õpetaja ja õpilaste rollist, mida nad õppeprotsessis etendavad. "Õpilaskesksete ehk produktiivsete meetodite korral, vastupidiselt õpetajakeskestele ehk reproduktiivsetele, tajuvad õpilased õpetaja käitumist nende autonoomsust toetavana ja seetõttu on nad iseseisvamad ning sisemiselt motiveeritumad," rääkis Hein, tuues teiselt poolt välja, et õpetajad, kes kasutavad sagedamini õpilaskeskseid õpetamismeetodeid, on ka ise motiveeritumad õpetama kui neid meetodeid harvemini kasutavad õpetajad. Hein sõnas, et mudelites, mis kirjeldavad seoseid õpetaja motivatsiooni, õpilaste motivatsiooni ja õpetamismeetodite vahel, tuleks edaspidi pöörata tähelepanu õpilaste poolt õpetaja autonoomsuse tajumise erinevatele dimensioonidele.

Modereerib dekaan prof Priit Kaasik


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/et/uudised/inauguratsiooniloeng-opetamismeetodite-motivatsiooni-seostest