Tähetorni ring 2016
Juhan Kangilaski "Kohaspetsiifiline kolonisatsioon: Isemajandav elamise üksus Marsil"

Klipi teostus: Janet Laidla 29.11.2016 16872 vaatamist Füüsika ja astrofüüsika


Arhitekt Juhan Kangilaski tutvustab oma magistritööd, mis uurib kaasaegse koloonia tüüpi uue tiheasumi rajamise ruumilisi väljakutseid Marsi kontekstis.
Töös on kajastatud ajaloolisi näiteid kolooniate rajamisest ning nn tühjale lehele rajatud linnadega seoses esile kerkivaid planeeringulisi probleeme. Arhitektuurse projekti eesmärk on uurida isemajandava koloonia ellujäämiseks vajalikke tingimusi ning potentsiaalset ajas muutumist ehk adaptiivset iseloomu. Marsi näitel võtab töö vaatluse alla üldised siseruumide organiseerimise printsiibid ekstreemsetes keskkondades. Töö uurib, millele tuleb tähelepanu pöörata, et tagada Marsi uurimisjaamas töötavatele teadlastele sobilikud olmetingimused ning jätkusuutlik energiaringlus 


Lisainfo veebis: http://www.facebook.com/tahetorn