Tähetorni ring 2017
Urmas Peterson "Maastike kaugseire Eesti keskkonnaseire programmis"

Klipi teostus: UTTV 16.05.2017 15327 vaatamist


Eesti keskkonnaseire programmis on maismaa-alade kaugseire all-programm. Selle programmi teemasse kuuluvad suured muutused metsades (põhiliselt lageraiealade tekkimine ja nende uuesti metsastumine), kevadised põlluharimistööd põllumaadel, põllumaade kasutusest väljajäämine ja metsastumine, Eesti mereranna ja suurjärvede rannikute roostumine.
 


Lisainfo veebis: http://www.facebook.com/tahetorn